Menu

Terms of Service

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης-χρήστης καλείται να προχωρήσει στην επίσκεψη και χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ''ivfforums.gr'', εφόσον διαβάσει προσεχτικά και αποδεχθεί πλήρως τους ακόλουθους όρους.

0. Σκοπός

To ''ivfforums.gr'' δημιουργήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στην έντονη επιθυμία των χρηστών του διαδικτύου για ενημέρωση, επικοινωνία και υποστήριξη στο πρόβλημα της υπογονιμότητας αλλά και προς αντιμετώπιση κάθε πιθανής αγωνίας μελλοντικών ή ήδη γονέων.

1. Γενικά

1.1. To ''ivfforums.gr'' παρέχει στον επισκέπτη-χρήστη του πλούσια αρθρογραφία και εξειδικευμένη ενημέρωση σε ζητήματα ιατρικά, ψυχολογικά, παιδευτικά, ενώ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες forum, chat (blog spot), gallery, calendar, private room κλπ. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα προβολής χορηγών και κάθε μορφής διαφημίσεων σε όλες τις σελίδες του, ακόμα και σε αυτές όπου αναρτώνται απόψεις ή σημειώσεις των χρηστών του.

1.2. To ''ivfforums.gr'' δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη-χρήστη με τους λοιπούς επισκέπτες-χρήστες, τους αρθρογράφους, τους χορηγούς και τους διαφημιζόμενους καθώς και για οιαδήποτε τυχόν συναλλαγή -εμπορική ή μη- προκύψει μεταξύ τους.

1.3. To ''ivfforums.gr'' δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται, ούτε υποστηρίζει το αληθές ή την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα ή τη νομιμότητα των οιουδήποτε είδους αναρτήσεων (ειδήσεων, άρθρων, γνωματεύσεων, μελετών, κειμένων, σημειώσεων, μηνυμάτων, διαφημιστικών δημοσιευμάτων κλπ) πραγματοποιούνται στις σελίδες του, είτε αυτές προέρχονται από ειδικούς-επιστήμονες είτε αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών.

2. Διαδικασία ορθής εγγραφής και χρήσης του προσωπικού κωδικού

2.1. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ''ivfforums.gr'' παρέχονται εντελώς δωρεάν στον επισκέπτη-χρήστη. Εάν ο επισκέπτης-χρήστης επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά, έχοντας πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ''ivfforums.gr'', μπορεί να δημιουργήσει, επίσης δωρεάν, λογαριασμό μέσω του συνδέσμου «create account», όπου καλείται να δηλώσει την ημερομηνία γέννησής του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), το ζώδιό του (προαιρετικά), ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password).

Το username θα πρέπει να επιλέγεται προσεχτικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση άσεμνου, προσβλητικού ή ενέχοντος υπονοούμενο username, θα αποστέλλεται από τον διαχειριστή προσωπικό μήνυμα στο μέλος, προς αντικατάστασή του. Εάν το μέλος αρνηθεί την αντικατάσταση του εν λόγω username, θα διαγράφεται.

Το username και password, τα οποία καλείται να ορίσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και αποτελούν αυστηρά προσωπικά στοιχεία, με τα οποία, εφεξής και κατόπιν της επιβεβαίωσης της εγγραφής του ως μέλους, θα πραγματοποιεί την εισαγωγή του (log in) στο forum και τις λοιπές υπηρεσίες του ''ivfforums.gr''.

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν ή να επικαιροποιούν οποτεδήποτε τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες τους καθώς και να διαγράφουν όσα από τα στοιχεία τους δεν είναι υποχρεωτικά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους (πχ. ενδιαφέροντα, τόπος κατοικίας, παράγοντας υπογονιμότητας κλπ)

2.2. Τα εγγεγραμμένα μέλη-χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για οιαδήποτε εγγραφή ή ενέργεια πραγματοποιείται υπό τον προσωπικό τους κωδικό (username και password) και συμφωνούν αφενός να εξέρχονται (log out) με ασφάλεια και αφετέρου να ενημερώνουν άμεσα τον διαχειριστή για κάθε αντιληφθείσα μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού τους κωδικού.

Το ''ivfforums.gr'' δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προέλθει από την αδυναμία των μελών-χρηστών να ακολουθήσουν σωστά την παρούσα διαδικασία.

2.3. Μέλος του ''ivfforums.gr'' επιτρέπεται να γίνει μόνον ενήλικος άνω των 18 ετών. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την αληθινή ημερομηνία γέννησής του. Στην περίπτωση που, εκ των υστέρων, διαπιστωθεί ανηλικότητα, το μέλος διαγράφεται.

2.4. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων του ενός λογαριασμών ανά μέλος. Σε περίπτωση που, εκ των υστέρων, διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, διαγράφονται όλοι οι λογαριασμοί του μέλους.

2.5. Εάν ένα μέλος έχει, για οποιοδήποτε λόγο, διαγραφεί από το ''ivfforums.gr'', δεν είναι επιτρεπτή η επανεγγραφή του είτε δια του ίδιου είτε δια νέου λογαριασμού. Σε περίπτωση που, εκ των υστέρων, διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, ο νέος λογαριασμός του μέλους θα διαγράφεται.

2.6. Ο επισκέπτης-χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το λογισμικό (software) και τα υλικά υπολογιστή (hardware) με τα οποία συνδέεται στο διαδίκτυο (internet) καθώς και τον επιλεγμένο από τον ίδιο τρόπο προστασίας του υπολογιστή του από ανεπιθύμητες εξωτερικές ενέργειες (ιούς, κλπ).

2.7. To ''ivfforums.gr'' δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητά του ή τη τεχνικά προβληματική προβολή του, όταν αυτές οφείλονται σε παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει (ενδεικτικά: βλάβη της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, του παρόχου υπηρεσιών internet).

2.8. Το ''ivfforums.gr'' μπορεί να χρησιμοποιεί cookies (μικρό κομμάτι δεδομένων), τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies αυτά δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή σας, δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Εξυπηρετούν μόνο στο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, η εν γένει περιήγησή σας και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (server) του με τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ''ivfforums.gr'', είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του ''ivfforums.gr'' δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες και υπηρεσίες.

3. Προσωπικά Δεδομένα

3.1. Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και τα μηνύματα, τα οποία έχει εισάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. To ''ivfforums.gr'' ακολουθεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία περί τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνον στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των παρόντων όρων και της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του ''ivfforums.gr''.

3.2. Ωστόσο, το ''ivfforums.gr'' μπορεί να παράσχει προσωπικά στοιχεία σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών-επισκεπτών του,
β) Εφόσον επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, ή
γ) Προς τον σκοπό εντοπισμού, αποτροπής ή αντιμετώπισης κάθε αξιόποινης πράξης, για θέματα ασφαλείας του ''ivfforums.gr'' και των συμμετεχόντων σε αυτό, για την προστασία από επαπειλούμενη παραβίαση δικαιωμάτων ή ζημιά, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το Νόμο.

3.3. Τα μηνύματα, που δημοσιεύονται στις ομάδες συζητήσεων από τους χρήστες-μέλη του ''ivfforums.gr'', καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οιασδήποτε μορφής κείμενο, το οποίο δημοσιεύεται σε οιαδήποτε από τις σελίδες του ''ivfforums.gr'', αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους. Δια της δημοσίευσής τους σε συγκεκριμένη -επιλεγείσα από τους ίδιους- ενότητα του ''ivfforums.gr'', παρέχεται στον διαχειριστή η άδεια δημοσίευσης αυτών στη συγκεκριμένη ενότητα και εκμετάλλευσης αυτών σύμφωνα με τον σκοπό του''ivfforums.gr'' (βλ. παρ. 0. Σκοπός). Σε καμία περίπτωση η παροχή της άδειας αυτής δεν συνεπάγεται υποχρέωση του διαχειριστή προς δημοσίευση ή εκμετάλλευση.

Η περαιτέρω διάθεση προσωπικής ανάρτησης από τον ίδιο τον χρήστη συνίσταται να συμβαίνει με ταυτόχρονη αναφορά της ήδη (πρώτης ή μη) ανάρτησής του στο ''ivfforums.gr'' και υπό τον απαραίτητο όρο ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα επιμέρους νόμιμα δικαιώματα, όπως αυτά καθορίζονται από τις λοιπές διατάξεις των παρόντων και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε οιαδήποτε από τις σελίδες του ''ivfforums.gr'', καθώς και οιουδήποτε είδους αρχεία που επισυνάπτονται σε προσωπικά ή δημόσια μηνύματα στις ομάδες συζητήσεων του ''ivfforums.gr'', αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους και μπορούν να αποσυρθούν κατά βούληση. Απαγορεύεται η χρήση των συγκεκριμένων φωτογραφιών ή αρχείων, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού τους.

Το ''ivfforums.gr'' διατηρεί το δικαίωμα χρήσης ολόκληρου ή μέρους των κειμένων, των φωτογραφιών και των αρχείων που δημοσιεύουν οι χρήστες-μέλη στις σελίδες (ενότητες) του δικτυακού του τόπου, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των δημοσιευμάτων στην ενότητα ''ivfforums.gr/forum'', και πάντως κατόπιν λήψεως της απαιτούμενης άδειας από τον δημιουργό, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 3.3. τρίτο εδάφιο, 5.1. (γ) και 5.1. τελευταίο εδάφιο.

3.4. Το ''ivfforums.gr'' περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ''ivfforums.gr'' για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα

4.1. Το περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ), οι υπηρεσίες και όλα γενικά τα αρχεία του ''ivfforums.gr'' αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού Δικαίου και τις Διεθνείς Συνθήκες.

4.2. Το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των αρχείων του ''ivfforums.gr'' ως τελικό προϊόν επιμέλειας, οργάνωσης και συντονισμού εκ μέρους του διαχειριστή παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση, η επαναδημοσίευση, η διανομή, η μετάδοση, η αντιγραφή, η πώληση, η αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο με οποιοδήποτε τρόπο, κατόπιν ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του διαχειριστή. Η διαδικασία λήψης προηγούμενης άδειας από τον δημιουργό για οποιαδήποτε χρήση προβλέπεται ρητά, ιδίως, στις ενότητες 3 και 5, όπου οι αναγνώστες παραπέμπονται προς αποφυγήν επαναλήψεων.

4.3. Το ''ivfforums.gr'' αποτελεί ήδη κατοχυρωμένο όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name) και υπό κατάθεση εμπορικό σήμα από τον διαχειριστή (administrator) για όλες τις σχετικές κλάσεις και απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευσή του από τρίτους.

4.4. Εμπορικά οπτικό-ακουστικά ή λεκτικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες συνεργατών, διαφημιζόμενων και λοιπών φορέων, τα οποία εμφανίζονται στις σελίδες του ''ivfforums.gr'', αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους και, συνεπώς, οι παραβάτες θα ευθύνονται οι ίδιοι αποκλειστικά έναντι αυτών, χωρίς καμία ευθύνη του ''ivfforums.gr'.'

5. Κανόνες συμμετοχής και αναρτήσεων - Δεοντολογία εγγεγραμμένων

5.1. Τα μέλη-χρήστες του ''ivfforums.gr'' συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν επιτρέπεται να:
α) Αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή εγκαθιστούν παράνομο, επιβλαβές, ψευδές, παραπλανητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, βίαιο, ρατσιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που να παραβιάζει την προσωπικότητα, τα προσωπικά δεδομένα, την πνευματική ιδιοκτησία άλλων ή τυγχάνει, καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, αντικείμενο στο Νόμο, τα συναλλακτικά ή τα χρηστά ήθη.
β) Δηλώνουν ψευδώς στοιχεία της ταυτότητας ή της ιδιότητάς τους καθώς και τη σχέση τους ή τη συνεργασία τους με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
γ) Αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή εγκαθιστούν φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα και λοιπά αρχεία, χωρίς να έχουν, προηγουμένως, λάβει την άδεια από τα εμφανιζόμενα πρόσωπα, τον δημιουργό και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ''ivfforums.gr'' δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε ως προς το αν έχει ληφθεί η σχετική άδεια από τα πρόσωπα που εμφανίζονται ούτε ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για τα αρχεία που «ανεβάζουν» τα μέλη-χρήστες.
δ) Αναρτούν, δημοσιεύουν, μεταφέρουν ή χρησιμοποιούν οιαδήποτε άλλο σύστημα (ενδεικτικά: αποστολή απρόσκλητων pm) προς το σκοπό δυσφήμισης ή διαφήμισης, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και αγγελίας.
ε) Τοποθετούν στο προφίλ τους και στην υπογραφή τους λεκτικό ή οπτικο-ακουστικό υλικό που προσβάλει ή αφήνει υπονοούμενα για το forum, το διαχειριστή, τους διαφημιζόμενους, τους χορηγούς, τους αρθρογράφους, άλλα μέλη-χρήστες ή λοιπούς συμμετέχοντες.
στ) Εγκαθιστούν, εισάγουν ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν εφαρμογές, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν τεχνικά προβλήματα (παραβίαση ασφαλείας, ιοί, υπερφόρτωση κλπ) στο ''ivfforums.gr'' ή στο λογισμικό των άλλων χρηστών.

Τα μέλη-χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι απαγορεύεται η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και ιστορικών, ιστοριών, εμπειριών και απόψεων άλλων μελών ή τρίτων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά τους. Επίσης, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση προσωπικών μηνυμάτων (pms) που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των μελών.

5.2. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων, φωτογραφιών, κειμένων και λοιπών αρχείων, τα οποίο αναρτά. Παρόλο που το ''ivfforums.gr'' καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της ευπρέπειας στο αναρτηθέν από τα μέλη περιεχόμενο, ο πλήρης έλεγχος του περιεχομένου καθίσταται, λόγω του μεγάλου όγκου του, ιδιαίτερα δυσχερής και ως εκ τούτου, το''ivfforums.gr'' δεν είναι σε θέση να εγγυάται για την ακρίβεια, την ακεραιότητα και τη νομιμότητα του περιεχομένου.

Τα μέλη-χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι ούτε το''ivfforums.gr'' ούτε ο διαχειριστής του φέρουν την οιαδήποτε ευθύνη για το αναρτηθέν από τα μέλη-χρήστες περιεχόμενο, καθώς και για το αποτέλεσμα και τις συνέπειες τυχόν κακόβουλης διάθεσης των μελών-χρηστών του.

Το ''ivfforums.gr'' δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί υπεύθυνο για λάθος, παράλειψη ή κακή διατύπωση οιουδήποτε αναρτηθέντος από μέλος-χρήστη περιεχομένου καθώς και για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία, η οποία τυχόν θα προκύψει από την ύπαρξη και χρήση οιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται ή μεταφέρεται από τα μέλη-χρήστες.

5.3. Τα μέλη-χρήστες αποδέχονται ότι το ''ivfforums.gr'' διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί και να απαγορέψει την ανάρτηση ή την περαιτέρω παραμονή οιουδήποτε περιεχομένου αντίκειται στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διαγράψει ανάλογο περιεχόμενο και τον λογαριασμό του χρήστη που το ανήρτησε, ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα μέλη-χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το ''ivfforums.gr'' δεν πραγματοποιεί προηγούμενο της ανάρτησης έλεγχο στο περιεχόμενο και ότι διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς τούτο να αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωσή του, της άρνησης δημοσίευσης-ανάρτησης, της μετακίνησης και της διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει μέλη-χρήστες, οι οποίοι επιδεικνύουν απρεπές ύφος ή γενικότερα είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία εντάσεων και παρεξηγήσεων μεταξύ των λοιπών μελών ή των επισκεπτών.

Το ''ivfforums.gr'' διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί οιουδήποτε είδους αναρτήσεις (post, topic, ενότητες κλπ) κατά τη διακριτική του ευχέρεια και, ιδίως, εάν τούτο καθίσταται αναγκαίο για λόγους ευπρέπειας, εύρυθμης λειτουργίας και αποφυγής παρεξηγήσεων.


5.4. Τα μέλη του ''ivfforums.gr'', που, για τον οιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του ''ivfforums.gr'' με προσωπικό μήνυμα, με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μέλους- λογαριασμού και να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους.
Δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση αποχώρησης μέλους. Εάν κάποιο μέλος-χρήστης επιθυμεί να αποχωρήσει, υποχρεούται να το πράξει διακριτικά και χωρίς να δημιουργήσει θέμα (topic), να αφήσει υπονοούμενο σε οποιαδήποτε σελίδα ή να αναστατώσει τα λοιπά μέλη.

5.5. Κάθε μέλος, το οποίο θεωρεί ότι θίγεται από οιονδήποτε συμμετέχοντα στο ''ivfforums.gr'', είτε σε προσωπικό είτε σε γενικότερο επίπεδο, καλείται να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή και να εκφράσει τα παράπονά του, προκειμένου ο διαχειριστής να ασκήσει τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που το ''ivfforums.gr'' ειδοποιηθεί για πρόκληση βλάβης ή οιασδήποτε άλλης ζημίας προσώπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα σε διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας του σχετικού λογαριασμού.

5.6. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον χώρο του ''ivfforums.gr'', προκειμένου να αναδειχθούν, παράνομα ή καταχρηστικά, προσωπικά συμφέροντα. Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση ή κερδοσκοπική ενέργεια, χωρίς την έγγραφη συναίνεση εκ μέρους του διαχειριστή.

Απαγορεύεται στα μέλη του ''ivfforums.gr'' η ανάρτηση προσκλήσεων και το με οποιοδήποτε τρόπο κάλεσμα μέσω του forum σε ιδιωτικές συναντήσεις και εν γένει σε διοργανώσεις από ιδιωτικούς φορείς.
Εφόσον κάποιο μέλος επιθυμεί να γνωστοποιήσει κάποιο μελλοντικό γεγονός/εκδήλωση/ημερίδα κλπ., στα λοιπά μέλη, μπορεί να απευθύνεται στο διαχειριστή του forum ο οποίος θα αποφασίζει για την ανάρτηση ή μη της εν λόγω πληροφορίας. Κριτήρια της ανάρτησης ή μη θα αποτελούν αφενός η συμφωνία με τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και αν το αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς του ''ivfforums.gr''.

Απαγορεύεται κάθε είδους ανάρτηση ή μήνυμα προερχόμενο από επαγγελματίες, οι οποίοι εγγραφήκαν ως μέλη, επιδιώκοντας επιθετικές πωλήσεις προς άλλους. Δεν επιτρέπεται η αποστολή pms μαζικά ή μεμονωμένα από οποιονδήποτε επιχειρεί να διαφημίσει προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνει αντιληπτό, θα ανακοινώνεται το όνομα του χρήστη, η ταυτότητα του υπεύθυνου φυσικού ή νομικού προσώπου και ο χρήστης θα διαγράφεται, μετ' επιφυλάξεως κάθε νομίμου δικαιώματος και αξίωσης.

Επίσης, απαγορεύεται η αναζήτηση ή η προσφορά ωαρίων/σπέρματος καθώς κα η πώληση ή προώθηση φαρμάκων και λοιπών παρασκευασμάτων μέσω των υπηρεσιών του ''ivfforums.gr''. Όποιος χρήστης επιχειρήσει κάτι τέτοιο, θα διαγράφεται, μετ' επιφυλάξεως κάθε νομίμου δικαιώματος και αξίωσης.

Είναι, άνευ άλλου και με την επιφύλαξη της μη αντίθεσης σε κανόνα δικαίου, επιτρεπτή η περαιτέρω επικοινωνία και ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των μελών και των ιατρών, ψυχολόγων, παιδαγωγών, λοιπών αρθρογράφων και λοιπών χρηστών του ''ivfforums.gr''.

5.7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση links ή οιουδήποτε διακριτικού στο προφίλ και την υπογραφή των μελών, τα οποία προβάλλουν άλλα forums ή sites με σκοπό τη διαφήμιση και την προσέλκυση μελών. Στην περίπτωση που θα εντοπιστούν τέτοια διακριτικά, αυτά θα διαγράφονται αυτόματα από τον διαχειριστή και θα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στο μέλος.

Απαγορεύεται να πραγματοποιούνται αναρτήσεις, δημοσιεύσεις και μηνύματα, τα οποία περιέχουν παραπομπές σε ιστοσελίδες ή ιστολόγια με δράση ανταγωνιστική του ''ivfforums.gr''.

5.8. Το ''ivfforums.gr'' διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει, κλειδώνει, μεταφέρει, διαγράφει αναρτήσεις, θέματα, κείμενα, μηνύματα και λοιπά αρχεία κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κριτήρια θα αποτελούν η εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου και του forum, και η τήρηση των παρόντων όρων και των εν γένει κανόνων ευπρέπειας. Οιαδήποτε απορία επί των ενεργειών αυτών θα πρέπει να υποβάλλεται στον διαχειριστή μέσω προσωπικού μηνύματος (pm) και όχι με δημιουργία θέματος (topic).

5.9. Τυχόν αντιρρήσεις σε οιαδήποτε απόφαση ή επέμβαση του ''ivfforums.gr'' και του διαχειριστή του θα πρέπει να υποβάλλονται από τους χρήστες μέσω προσωπικού μηνύματος επικοινωνίας με τον διαχειριστή και σε καμία περίπτωση δια δημόσιας ανακοίνωσης ή ανάρτησης.

6. Σύνδεσμοι προς τρίτους

6.1. To ''ivfforums.gr'' δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, σημείων αυτόματης σύνδεσης (hyperlinks) ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το ''ivfforums.gr'' δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners, καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν –εμπορική ή μη- συναλλαγή μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

Το ''ivfforums.gr'', σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

6.2. Τα μέλη-χρήστες συμφωνούν στη συμμετοχή του ''ivfforums.gr'' σαν ανοιχτή ομάδα σε διάφορους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, pinterest κλπ). Περαιτέρω, κατανοούν και αποδέχονται ότι αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να σημαίνει τη χρήση και δημοσίευση στη σελίδα της ομάδας επί των άνω τόπων, ολόκληρου ή μέρους των κειμένων, των φωτογραφιών και λοιπών αρχείων που δημοσιεύουν οι χρήστες-μέλη στις σελίδες (ενότητες) του δικτυακού του τόπου, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των δημοσιευμάτων στην ενότητα ''ivfforums.gr/forum'', και πάντως κατόπιν λήψεως της απαιτούμενης άδειας από τον δημιουργό, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 3.3. τρίτο εδάφιο, 5.1. (γ) και 5.1. τελευταίο εδάφιο.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ''ivfforums.gr'' για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους εν γένει κανόνες λειτουργίας, τους οποίους ακολουθούν οι εκάστοτε τόποι κοινωνικής δικτύωσης στους οποίους θα συμμετέχει.

7.Συμμετοχή σε συνομιλίες

7.1. Οι χρήστες που συμμετέχουν σε συνομιλίες (Forum, Blog Spot) οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και να μην προβαίνουν σε κακόβουλα, ανήθικα, δυσφημιστικά ή προσβλητικά σχόλια. Κάθε χρήστης οφείλει να δείχνει σεβασμό και να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο τέτοιο που σε καμία περίπτωση δε θα προσέβαλε τους συνομιλητές του, ακόμα και αν διαφωνούν ή δεν απευθύνεται συγκεκριμένα σε κάποιον.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι οτιδήποτε αναρτηθεί εκφράζει μόνον τον ίδιο τον δημιουργό του μηνύματος και όχι την άποψη του ''ivfforums.gr'', του διαχειριστή και της ομάδας συντονισμού, καθώς και ότι οι τελευταίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για αυτά.

7.2. Τα μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στο σημείο εκείνο που η θεματολογία τους (τίτλος-περιγραφή) σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Προς διευκόλυνσή τους, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή «search». Ο συντονιστής του θέματος και ο διαχειριστής μπορούν να μετακινήσουν το μήνυμα στη σωστή κατηγορία, άνευ προηγούμενης ειδοποίησης του μέλους.

7.3. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι, ιδίως, προς αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, θα χρησιμοποιούν ως τρόπο γραφής την ελληνική γραμματοσειρά με εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων, εκτός αν προκειμένου να αποδοθούν τεχνικοί ή άλλοι όροι κρίνεται προσφορότερη η χρήση λατινικών. Για τον ίδιο λόγο, συνίσταται, η αποφυγή χρήσης greeklish (ελληνικών λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες) γραφής. Η χρήση αποκλειστικά γραφής σε κεφαλαία μπορεί να ερμηνευθεί ως ένταση ή αύξηση του τόνου της φωνής και να δημιουργήσει έριδες ή αναστάτωση ανάμεσα στους χρήστες. Επίσης, καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στις δημοσιεύσεις, δημιουργώντας πρόβλημα στη λειτουργία του''ivfforums.gr''. Για τους λόγους αυτούς, οι χρήστες αποδέχονται ότι θα αποφεύγουν τον συγκεκριμένο τρόπο γραφής. Εάν κάποιος χρήστης παραβαίνει τους όρους της παρούσας παραγράφου, θα του αποστέλλεται από τον διαχειριστή προσωπικό μήνυμα προς συμμόρφωσή του. Σε περίπτωση δε, που παρατηρηθεί κατ' επανάληψη παράβαση και μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του διαχειριστή, το μέλος θα διαγράφεται.

7.4. Προτείνεται στους χρήστες να ελέγξουν κάθε μήνυμά τους προτού προβούν σε ανάρτησή του, προκειμένου να προλάβουν αβλεψίες που τυχόν αλλοιώνουν το περιεχόμενό του. Επίσης, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η εφαρμογή «edit» προκειμένου οι χρήστες να διορθώνουν το μήνυμά τους, αντί να παραθέτουν συμπληρωματικό μήνυμα.

7.5. Ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να προσθέτει avatar (θεματικό διακριτικό) στην εμφάνισή του και την υπογραφή του σε κάθε μήνυμα που δημοσιεύει, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

8.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών του ''ivfforums.gr'' καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό, Κοινοτικό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη στο Νόμο, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς ταυτόχρονα να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

8.2. Οι ήδη υπάρχουσες αλλά και κάθε νέα υπηρεσία του ''ivfforums.gr'' υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι, κατ' εξαίρεση, ισχύει κάτι διαφορετικό.

Με την εγγραφή και τη συμμετοχή σας δεσμεύεστε ανεπιφύλακτα με τους ανωτέρω όρους. Κάθε προσθήκη και τροποποίησή τους για να ισχύει πρέπει να αναφέρεται γραπτώς και να ενσωματωθεί στους παρόντες.

Ο διαχειριστής διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή άλλη ανακοίνωση σε άλλο σημείο του διαδικτυακού τόπου.

Newsletter

Αν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας κάθε εβδομάδα με νέα και προτάσεις