Menu

Τι πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα για τον HPV

Τι πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα για τον HPV

Τι είναι ο HPV;

- Ο HPV (Human Papilloma Virus) είναι ο ιός που προκαλεί τα θηλώματα στον άνθρωπο.
- Υπάρχουν περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι HPV οι οποίοι κατατάσσονται σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου ανάλογα με την ογκογονική τους δράση.

- Η λοίμωξη από τον HPV είναι πολύ συχνή. Υπολογίζετε ότι το 80% των γυναικών προσβάλλονται από τον HPV μέχρι την ηλικία των 50.
- Για τις περισσότερες γυναίκες ο HPV δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού η πλειοψηφία των HPV μολύνσεων έχουν παροδικό χαρακτήρα. Για κάποιες όμως γυναίκες η λοίμωξη επιμένει.
- Και οι άνδρες μπορούν να μολυνθούν με τον HPV, αν και σπάνια μια τέτοια λοίμωξη τους προκαλεί σοβαρό πρόβλημα.

Πώς συνδέεται ο HPV με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;
- Οι υψηλού κινδύνου τύποι του HPV ιού ευθύνονται για την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Στο 90-99% των καρκινωμάτων του τραχήλου της μήτρας ανιχνεύεται DNA των HPV υψηλού κινδύνου.
- Όταν μια γυναίκα αδυνατεί να καταπολεμήσει την μόλυνση από έναν υψηλού-κινδύνου τύπο HPV, προ-καρκινικές αλλοιώσεις μπορεί να δημιουργηθούν στον τράχηλο. Εάν αυτές δεν ανιχνευθούν και καταπολεμηθούν έγκαιρα μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Μπορεί ο HPV να προκαλέσει άλλα προβλήματα υγείας;
- Χαμηλού κινδύνου τύποι του HPV μπορούν να προκαλέσουν κονδυλώματα, τα οποία όμως μπορούν να ιαθούν.

Πως μπορείς να μολυνθείς από τον ιό του HPV;
- Ο HPV μεταδίδετε κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής.
- Η πιθανότητα μόλυνσης από τον HPV αυξάνει με την ύπαρξη πολλών σεξουαλικών συντρόφων.
- Αν και η μόλυνση με τον HPV μπορεί να είναι παροδική και να μην προκαλέσει κανένα πρόβλημα, υπάρχει η πιθανότητα ο HPV να 'κρυφτεί' στα τραχηλικά κύτταρα για μήνες έως και χρόνια πριν να ενεργοποιηθεί και να προκαλέσει την δημιουργία μη-φυσιολογικών κυττάρων. Σε αυτό το διάστημα οι ΥΚ-HPV δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Μπορεί να έχει κάποιος HPV και να μην το γνωρίζει.

Πως μπορείς να ξέρεις αν έχεις HPV;
- Υπάρχουν δυο τεστ που μπορούν να σε προστατεύσουν από τον HPV: το τεστ Παπανικολάου (Pap τεστ) και το HPV-DNA τεστ. Και για τα δύο αυτά τεστ ο γιατρός σας συλλέγει δείγμα τραχηλικών κυττάρων κατά την γυναικολογική σας εξέταση.
- Τα δύο αυτά τεστ συνδυαστικά μπορούν με μεγάλη ακρίβεια πια να ανιχνεύσουν τον ιό και να συνεισφέρουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή των λοιμώξεων του.
- Το HPV-DNA τεστ μπορεί πλέον να εφαρμόζεται και στους άντρες με επιτυχία.

Το Pap τεστ...
- Εξετάζει τη μορφολογία των τραχηλικών κυττάρων κάτω από μικροσκόπιο με σκοπό τον εντοπισμό κυτταρικών αλλοιώσεων.
- Το test Παπανικολάου έχει συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των κρουσμάτων του τραχηλικού καρκίνου. Εντούτοις τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι η ευαισθησία του δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής σήμερα για την αποτελεσματική πρόληψη του τραχηλικού καρκίνου και πρέπει να συμπληρωθεί με τον έλεγχο του HPV-DNA τεστ.
- Σύμφωνα με συγκριτική μελέτη μεγάλου αριθμού περιπτώσεων, η ευαισθησία εντοπισμού της δυσπλασίας υψηλού βαθμού (HSIL) ανέρχεται στο 68.1% για την συμβατική κυτταρολογική εξέταση και 87.8% για την κυτταρολογία υγρής φάσης.
- Με το Pap τεστ ανιχνεύονται οι κυτταρικές αλλοιώσεις όταν έχουν ήδη αυτές επέλθει.

Το HPV-DNA test...
- Κάνει χρήση προηγμένης μοριακής τεχνολογίας για να ανιχνεύσει τους υψηλού και χαμηλού κινδύνου HPV τύπους, πριν ακόμα αυτοί προκαλέσουν ορατές κυτταρικές αλλοιώσεις.
- Είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και ευαίσθητη εξέταση, εντοπίζοντας πάνω από το 95% των λοιμώξεων από τον HPV που σχετίζονται με τη τραχηλική νόσο.
- Είναι το μοναδικό τεστ που μπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη DNA του HPV στα τραχηλικά κύτταρα και ταυτοχρόνως να ταυτοποιήσει συγκεκριμένους HPV τύπους που ευθύνονται για τη λοίμωξη και κατ' επέκταση να προσδιορίσει την ύπαρξη χρόνιας παραμένουσας HPV λοίμωξης.
- Η γνώση του αν έχετε προσβληθεί από τον HPV, από ποιό(-ούς) συγκεκριμένο(-ους) τύπο(-ους) και για πόσο χρονικό διάστημα προσδιορίζει τις πιθανότητες κινδύνου που έχετε να εμφανίσετε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και καθορίζει αν χρειάζεστε περαιτέρω εξετάσεις ή όχι.
- Αν το HPV-DNA τεστ είναι αρνητικό, ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου του τραχήλου είναι πολύ χαμηλός και συνίσταται επανάληψη του HPV-DNA τεστ μετά από 3 χρόνια. Αν το HPV-DNA τεστ είναι θετικό για κάποιο υψηλού-κινδύνου τύπο HPV, ο κίνδυνος είναι ψηλότερος και συνίσταται περαιτέρω έλεγχος.

Πως ξέρω ποιό τεστ χρειάζομαι και πότε;

Γυναίκες κάτω των 30 ετών...
- Όλες οι γυναίκες πρέπει να ξεκινούν να κάνουν το Pap τεστ τρία χρόνια μετά την πρώτη τους σεξουαλική επαφή ή μετά την ηλικία των 21 ετών.
- Η HPV-DNA εξέταση σε βάση ρουτίνας δεν είναι αναγκαία, διότι οι λοιμώξεις από τον ιό σε αυτές τις ηλικίες συνήθως δεν επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γυναίκες άνω των 30 ετών...
- Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι αυξημένη.
- Για αυτό τον λόγο, οι Ιατρικοί Οργανισμοί πλέον συνιστούν σε κάθε γυναίκα ηλικίας μεγαλύτερης των 30 να κάνει την HPV-DNA εξέταση ταυτόχρονα με το Pap τεστ.
- Η ευαισθησία ανίχνευσης προ-καρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνου τραχήλου της μήτρας αγγίζει το 100% όταν εφαρμόζεται συνδυασμένος προληπτικός έλεγχος με HPV-DNA τεστ και test Παπανικολάου.

Ανεξαρτήτου ηλικίας...
- Οι ειδικοί συνιστούν σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν ασαφή αποτελέσματα από το Pap τεστ, να κάνουν στη συνέχεια την εξέταση HPV DNA, ώστε να διευκρινιστεί η παρουσία ή όχι του ιού στον τράχηλο τους.
- Επίσης, σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ κυτταρολογικής εξέτασης, κολποσκόπησης και ιστολογικής εξέτασης συνίσταται έλεγχος με HPV-DNA τεστ.
- Τέλος, το HPV-DNA τεστ συνίσταται στη παρακολούθηση ασθενών μετά από θεραπεία υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης πλακώδους επιθηλίου τραχήλου.
- Ακόμη και αν μια γυναίκα έχει κάνει ένα από τα υπάρχοντα εμβόλια κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, είναι σημαντικό να μην παραμελεί να κάνει το τακτικό της έλεγχο με Pap τεστ και HPV-DNA τεστ σε όλη της τη ζωή.

Όταν το Pap και το HPV-DNA τεστ γίνονται ταυτόχρονα και σε τακτική βάση η επιτυχία πρόβλεψης κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου είναι η καλύτερη δυνατή.
Η ανίχνευση υψηλού κινδύνου τύπων HPV δεν σημαίνει ότι έχετε καρκίνο. Θα πληροφορήσει όμως έγκαιρα το γιατρό σας ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος και ότι χρειάζεστε στενότερη παρακολούθηση διότι... ο έγκαιρος και αξιόπιστος έλεγχος είναι ασπίδα προστασίας.

Εμ. Λιναρδάκη

Eίναι Μοριακή Βιολόγος και έχει σπουδάσει,
-B.Sc. Βιοχημεία-στο Royal Holloway University of London, Egham, Great Britain
-M.Sc. Μοριακή Ιατρική- στο Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital, London, Great Britain
Περισσότερα

1 σχόλιο

  • Σταυρουλα

    Θα ηθελα να ρωτησω αν ο hpv μπορει να μολυνει το εμβρυο σε περιπτωση εγκυμοσυνης ο συντροφοςμου με κολλησε χωρις να το γνωριζει παμε σοβαρα και θελω να γινω μητερα,μπορω να ξεκινησω προσπαθειες η πρεπει να βγει καθαρο πρωτα το τεστ,ειμαι 33 ετων.επισης να χρησιμοποιουμε προφυλακτικο η πλεον δεν εχει νοημα;

    δημοσιεύθηκε από Σταυρουλα Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 21:30 Σύνδεσμος σχολίου

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Newsletter

Αν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας κάθε εβδομάδα με νέα και προτάσεις